HİZMETLERİMİZ

İnkontinans (İdrar Kaçırma)
Nullam euismod commodo
Detaylar


URİNER İNKONTİNANS (İDRAR KAÇIRMA)

Uriner inkontinans,mesane (idrar torbası, idrar kesesi) kontrolünün kaybı ve beraberinde istem dışı damlalar halinde veya daha yoğun olarak idrarın kaçması durumudur. Ve bu kişinin tüm gündelik hayatını etkileyen,sosyal aktivasyonlarını kısıtlayan bir durumdur. Kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla görülmektedir. Menopoz sürecinde ve doğum yapmış kadınlarda görülme oranı daha da artmaktadır. Erkeklerde ise genişleyen prostatın ya da prostata ilişkin diğer sorunların sonucunda inkontinans görülebilir.

Pek çok kişide alt karın kaslarının ani bir basınçla kasılması ( aksırma, öksürme, ıkınma, gülme, ağır kaldırma) sonucu mesaneden idrar kaçağı meydana gelir. Genellikle pelvik kasların ve/veya alt karın kaslarının zayıfladığı durumlarda gözlenir. Pek çok kişide ise idrar geldikten sonra ^^tuvalete yetişememe^^ şeklinde idrar kaçırma şikayeti bulanmaktadır.

REKTAL İNKONTİNANS ( GAİTA KAÇIRMA)

Rektal (fekal,anal,bağırsak) inkontinans; gaz, sıvı ya da katının anal bölgeden istemsiz çıkmasıyla sonuçlanan bir bağırsak kontrol kaybıdır. Kişinin gazını tutamaması, dışkı kaçırma probleminin başlangıcı sayılabilir. Günde üçten fazla haftada üçten az dışarı çıkmak patolojik sayılır.

Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Bu sıklık doğum sonrası erken dönemde daha da yüksektir ucu.

Normal bağırsak kontrolü; pelvik kaslar, rektum (kalın bağırsağın alt ucu), sfinkter kasları (anüsteki kaslar) ve sinir sisteminin uygun şekilde çalışmasını gerektirir. Bu bölgelerden herhangi birinin hasarı bağırsak inkontinansı ile sonuçlanabilir.

Bağırsak inkontinansı olan bazı kişiler bağırsak hareketi gelmesi ihtiyacı duyar ama tuvalete yetişemez. Bazı kişiler ise bağırsak hareketi gelmesi hissini duymazlar ve bağırsak kontrolünü tamamen kaybetmişlerdir.

Bağırsak inkontinansı rahatsız edici bir durum olabilir ama tedavi ile düzelebilir.

TEDAVİ

Üriner ve Rektal inkontinansın edavisi fizik tedavi (egzersiz eğitimi, mobilizasyon, biofeedback, elektrik stimulasyonu), medikal tedavi ve cerrahi müdahale ile mümkündür.

Biz fizyoterapistler olarak üriner inkontinansa özel aldığımız egitimler ile pelvik taban ve derin karın kaslarına yönelik egzersiz programları ve mobilizasyon teknikleriyle cerrahisiz veya cerrahi sonrası iyileşmeyi sağlayabilmekteyiz.

Hizmetlerimiz
Egzersiz Danışmanlığı
(Kas-İskelet-Sinir sistemine ait) problemlerin tedavisi için fizyoterapinin özelleşmiş bir alanıdır.İsminden de anlaşılacağı üzere (manuel) elle tedavi yöntemidir.
Klinik Pilates
Klinik pilates, çeşitli ortopedik ve romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan kasların kuvvetini ve esnekliğini artıran tamamlayıcı bir yöntemdir.
Hamile Pilatesi
Gebe Pilatesi yapan annelere program sırasında doğru nefes alıp verme teknikleri de öğretilerek yine normal doğum eylemini kolaylaştırmaya yönelik katkı sağlanmaktadır.
KidsPilates
KidsPilates programındaki amacımız; egzersizi oyun haline getirerek,çocuklara egzersiz sevgisini aşılamak, vücut algısını artırarak düzgün postürü(duruş) korumak ve oluşabilecek veya oluşmuş kas iskelet sistemi hastalıklarının önüne geçmektir.
Ortopedik Manuel Terapi
(Kas-İskelet-Sinir sistemine ait) problemlerin tedavisi için fizyoterapinin özelleşmiş bir alanıdır.İsminden de anlaşılacağı üzere (manuel) elle tedavi yöntemidir.
Manuel Lenf Drenajı
Manuel lenf drenajı masajı, lenf sisteminde bloke olmuş lenf sıvısının, elle manüpüle edilerek, basınç uygulanarak, serbest akımının sağlanması tekniğidir.
Refleksoloji
Sinir noktalarını belirli tekniklerle uyarmanın ortaya elektrokimyasal mesajları çıkardığını bununda nöronların yardımı ile ilgili organı uyardığını savunur. Ayak tabanındaki refleks noktalarına, el ve parmak teknikleriyle basınç yaparak uygulanır. Bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.
Kinesiotaping (Bantlama)
Son yıllarda özellikle sporcularda dikkat çeken bu renkli sevimli bantlar, bel-boyun ve sırt ağrıları gibi çok sık rastlanan sağlık problemlerinin yanında ortopedik ve nörolojik problemlerde de kullanılan bir yöntemdir.
Cupping (Kupa Terapisi)
Kupa terapisi boyun,bel,sırt ağrısı gibi kas iskelet sistemlerinin yanı sıra; migren ve baş ağrısı,kronik öksürük,soğuk algınlığı,adet dönemi ağrıları gibi şikayetlerde fayda sağlamaktadır.
İnkontinans (İdrar Kaçırma)
Uriner inkontinans,mesane (idrar torbası, idrar kesesi) kontrolünün kaybı ve beraberinde istem dışı damlalar halinde veya daha yoğun olarak idrarın kaçması durumudur.
Her hakkı saklıdır ©2016: Egzerfiz